2016 START

Uppehåll nu fram till den 11/1-2016 då kör vi igång gemensamt kl 19.30-20.45 i Brottarhallen.
Barngruppen kommer starta något senare se här eller på Facebook för information.